Pontos idő

PONTOS IDŐ MAGYARORSZÁGON-UTC AM 00+1

Összes oldalmegjelenítés

A Fátyol és a Mag (leírás)

2016. szeptember 5., hétfő

A Fátyol és a Mag

A híres Fátyol, ahogy szerte a világon mondják: a „felejtés fátyla” az utóbbi időben sokat veszített „fényéből”. De mi is ez a Fátyol, mire volt jó és mit okozott az emberiségnek? Ezzel kapcsolatban összeszedtem néhány információt Cobrától, mert lényeges magyarázatokkal szolgál és talán könnyebb lesz összerakni a puzzle darabokat azoknak, akik szeretnének egy teljesebb képet látni.

***
Legelőször 2012. júniusában beszélt a Fátyolról. (FehérVándor fordításában)

Eredeti cikk: „Elérkezett az idő, hogy több információt tegyek közzé az arkhónokról, mivel egy olyan időszakhoz érkeztünk, amikor is a bolygó sorsa eldől és az embereknek tisztában kell lenni bizonyos dolgokkal, annak érdekében, hogy minél jobb döntéseket hozzanak.


Körülbelül 25000 évvel ezelőtt az arkhónok kijelentették, hogy a Föld az ő tulajdonukat képezi és a rajta lévő emberek pedig a foglyaik és rabszolgáik. 
Egy karantént helyeztek a bolygó köré és minden égi járműnek különleges engedély szükségeltetett a belépéshez. 
Ez az oka a „be nem avatkozásnak” amiről olyan sokat hallottunk. Az emberi faj túszként volt tartva mindezen évezredek alatt és miután egy zárt hurkú rendszert hoztak létre, ahol állandóan ugyanarra a helyre inkarnálódtak a lelkek, egy idő után letargia és elkeseredettség lett úrrá az embereken. 
Az emlékezetvesztésnek hamarosan vége. Június 21-e után (2012.06.21 – a szerk.) a különböző felmentő akciók a galaktikus rokonaink koordinációja alatt intenzívebbé válnak. 

A múltban, az egyetlen módszer, hogy egy emberi lény elhagyhassa a karantént a felemelkedés volt, amikor is minden fizikai, éterikus, asztrális és szellemi kötődését el kellett engednie az egyénnek. A közeljövőben egyébként meg fog nyílni az emberiség számára a lehetőség, hogy csillagközi utazásokat hajtsunk végre.Közel a kezdet (The beginning is near) helyett: "Most van a kezdet" (The beginning is now!)
Az arkhónok a kontrolljukat egy speciális technológián keresztül tartják fenn, amelyet Fátyolnak neveznek. 
Ez egy elektromágneses frekvenciazár az alacsonyabb asztrális és különösen az éterikus síkokon, maximum 8,6 mérföld (14 km) kiterjedéssel a Föld felszínétől felfelé és lefelé, ami jelentősen megnehezíti a Fény számára, hogy a karantén alá vont Földre megérkezhessen. 
A Fátyolt a nem-fizikai arkhónok tartják fenn. 
A technológiát legegyszerűbben egyfajta éterikus HAARP-ként lehetne definiálni.


A technológia eltorzítja az idő-tér struktúrát kvantumszinten és megnehezíti a közlekedést a pozitív földönkívüliek számára. A múltban ez jelentősen hátráltatta a pozitív fajoknak a Földdel való együttműködését.


Amellett, hogy távol tartotta a pozitív fajokat, a Fátyolnak van egy olyan funkciója, hogy programozza/reporgramozza az embereket és benntartsa őket a reinkarnációs ciklusban. Most bemutatok néhányat a legfőbb asztrális és éterikus programok közül, amelyekkel az inkarnálódott embereket manipulálják:


1. A tudatosság csökkentése és a fénytest/Mer-Ka-Ba deaktiválása. Ezt a programot éterikus ún. állóhullám rezonancia technológiával tartják fenn.


2. A szabad akarat és a pozitív kezdeményező erő blokkolása. Ezt a programot éterikus infrahang technológiával tartják fenn. Ennek a hangnak egy része lecsapódik a fizikai síkon is és néhány ember hallja mint egy ilyen nagyon alacsony frekvenciájú zümmögést. Ez volt a forrása a rejtélyes hangoknak, amelyek a világ minden táján lehetett hallani 2012 elején és nem a mélyen földalatti bázisok felrobbantása, ahogyan néhányan hibásan állították. Az infrahang bizonyos központokat blokkol a fizikai agyban és akadályozza a pozitív kezdeményező erőt. Ez a hang az oka annak a szokatlan fáradtságnak, amelyet sokan tapasztalnak bármiféle érthető magyarázat nélkül.


3. Az intelligencia csökkentése. Ezt erős mágneses terek előidézésével érik el az éterikus agyban, illetve az éterikus és a fizikai agy közötti membránban és ez megzavarja a gondolkodási folyamatot. Ennek a programnak eredménye ködös emlékezet, feledékenység és koncentráció hiány.


4. Diszharmónia előidézése a kapcsolatokban. Ezt az éterikus test csakráinak a befolyásával érik el, illetve disszonáns vibrációs frekvenciák előidézésével az “aurikus burok” (spirituális egyéniség) felé, ismételten infrahangok által. Ennek a programnak az eredménye a szexualitás és a szeretet mesterséges elválasztódása, a szív bezárulása, az elme túlműködése és a férfiak és nők közötti egyensúly megbomlása.


5. Szegénység növelése. Ezt hologramok/képek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.


6, Mohóságra, elhízásra hajlamosítás. Ezt bizonyos képeknek az éterikus agyba történő vetítésével 
érik el.

7. A mindent-látó szem. Ez egy kémprogram ami az éterikus síkról működik és a fizikai lények aktivitását megfigyelés alatt tartja és beszámol róla az arkhónoknak.

8. Implantátumok. Ezek éterikus/asztrál kristályok, amelyeket a leszületés előtt helyeztek el minden embernek az aurájába, mivel mindenkinek keresztül kell menni a fizikai leszületéshez a magasabb asztrális/ szellemi síkokról kezdve az alacsonyabb asztrális és éterikus síkokon át a fizikai világba történő érkezésig. 

Ezek az implantátumok eltávolítják az emlékét a korábbi inkarnációknak és ez jelenti a fő okát annak, hogy nem emlékszünk az elmúlt életeinkre, illetve az arkhónokra, akik uralják a bolygót. Az implantátumokat némiképp költőien a “felejtés fátylának” nevezik.


Emellett voltak fizikai implantátumok is, az atlantiszi idők egy részében nagyon “népszerűek” voltak, de aztán Atlantisz eleste után, ezeknek a telepítése abbamaradt. A második világháború után volt egy próbálkozás, hogy újra megjelenjenek a fizikai implantátumok biochipek formájában, amelyeket aztán az emberiség döntő többségébe sikeresen el is helyeztek. Ez a fő oka annak, hogy a WHO (Egészségügyi Világszervezet) kötelezővé tette az oltásokat. A fizikai biochipek felerősítették bizonyos programozások hatását, de körülbelül két évvel ezelőtt sikeresen el lettek távolítva a teljes népességből egy speciális technológiának köszönhetően, amelyet a távolból is lehet alkalmazni és amelyet az Ellenállási Mozgalom fejlesztett ki.

Tehát a félelmek, hogy az Új Világrend keretében a lakosságot mikrocsipekkel látnák el, nem a valóságon alapulnak, mivel ez már korábban megtörtént és ugyanakkor el is lettek távolítva anélkül, hogy bárki is észrevette volna.

Az arkhónok reaktiválták és megújították a fátylat 1996 elején miután megtörtént a tömeges ébredés a 90’-es évek kezdetétől, ami a pozitív fajok közbeavatkozását realitássá tette. Ezt körülbelül 200, az asztrális és éterikus síkokon történt nukleáris robbantással érték el. Ezek a nem-fizikai nukleáris robbanások egy hasadást idéztek elő a tér-idő szerkezetében, ami aztán sötét féreglyukakat megnyílását tette lehetővé, amin keresztül rengeteg reptoid árasztotta el az asztrális és éterikus síkokat a világűrből érkezve. A Fátylat ismét meg kellett újítaniuk 2004. decemberében, miután a 2004. júniusi Vénusz átvonulást követően tömegesen ébredtek rá az emberek az Istennői jelenlétre, illetve a plejádiak is végeztek néhány sikeres akciót a bolygó felszabadításának érdekében. Jelenleg, a 2012 júniusi Vénusz tranzit után már nem tudják megerősíteni a Fátylat, mivel nincsen több negatív fizikai vagy nem-fizikai lény a világűrben, akik megszállhatnák a bolygót. Így nagyon-nagyon közel vagyunk a győzelemhez.


A tömeges meditációinknak akkora sikere volt, hogy a Fátyol 70%-a az asztrális síkon és 35%-a az éterikus síkon el lett távolítva. Tehát nagyon fontos, hogy folytassuk a tömeges meditációinkat, amíg a munka nincsen teljesen elvégezve és a Fátyol hiánytalanul eltávolítva. A tervek szerint a május 20/21-i háló újrahangolástól számítva 7 hónapon belül, azaz december 21-ig megtörténik.


A fizikai arkhónokokat és a háttérhatalmat sokkal a Fátyol teljes megsemmisülése előtt el lehet távolítani.

A fizikai és nem-fizikai arkhónoknak van egy terve „Doom33” (Végzet33) kódnév alatt annak érdekében, hogy megakadályozzák a tömeges letartóztatásokat. 

A terv szerint, amikor a tömeges letartóztatások megkezdődnének, a nem-fizikai arkhónok okkult rituálékon keresztül megadnák a jelet a Máltai Lovagrenden(teljes nevén Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend, SMOM) és a 33 fokozatú szabadkőműveseken belül található legfontosabb arkhónoknak. 

Ők aztán a katonaságnál és a különféle titkosszolgálatoknál, kormányszervezeteknél található embereiken keresztül kiadnák a a parancsot, hogy akkora káoszt és felfordulást idézzenek elő, amekkorát csak lehet. Ez összhangban van az Armageddon próféciákkal, amelyeket a fizikai arkhónok nagyon tisztelnek. Mindent megtennének annak érdekében, hogy lássák a bekövetkeztét. Nem kell félni ezektől az elképzelésektől, mivel a Fény Erőinek részletes tervük van ezeknek a megakadályozására.

A jezsuiták között lévő fizikai arkhónok még mindig irányításuk alatt tartják azt a homályos logikájú mesterséges intelligencián alapuló pénzügyi computer programot, amelyről Benjamin Fulford ír legutóbbi cikkében.

Az Ellenállás elhelyezett egy vírust a Háló Újrahangolásakor május 20/21-én ebbe rendszerbe és amennyiben a helyzet úgy kívánja, a Fény Erői újra tudják indítani a rendszert bármikor.


A jezsuita fizikai arkhónok hatalmuk nagy részét elvesztették az emberek fölött az 1848/49-es szabadságharcok folyamán. A legtöbbjük visszavonult az alsóbb asztrális és éterikus síkokra. Azok akik itt maradtak a fizikai síkon még mindig közvetetten uralmat gyakorolnak az emberiség felett a Rothschildokon keresztül. A Rothschildok nem önállóan cselekszenek, hanem a jezsuita arkhón uraiktól kapják az utasításokat."


(Részletek Fulford cikkéből, amire Cobra is utalt:

„Ahogy a régi mondás tartja, a valóság néha furcsább mint a fikció. Tárgyi bizonyítékok vannak rá, hogy a jelenlegi pénzügyi krízist egy mesterséges intelligencia okozza. 

Ez a mesterséges intelligencia egy olyan pénzügyi rendszerből született, amely nem a valóságon alapul, hanem lényegében parazita. Ez az oka annak, hogy a kereskedés nagy része a pénzpiacokon manapság számítógépek által történik. 

Ezért próbálnak minden emberi kereskedőt eltávolítani a Chicago-i Árutőzsdéről. Ezért van az, hogy egy szűk elit amely még mindig elképzelhetetlenül gazdag életet él, a drónok bevetését szorgalmazza a katonák helyett, akik már nem teljesítik a parancsokat. 

Ez az oka, hogy az elit által rabszolgasorba és lélekölő munkába taszított fiatalok sokasága a virtuális világban keres menedéket. A valóság visszavágott és egy végzetes csapást mért erre a sátáni rendszerre. 

Ahogy említettem korábbi cikkeimben, az intenzív közvetítése a médiának a pénzügyi krízisről teljességgel figyelmen kívül hagyja „az elefántot a nappali közepén”. 

A helyzet az, hogy a Föld bolygó lakói akik valós értékeket állítanak elő a valós világban nem hódolnak tovább a pénzügyi szörnynek amelyet a Wall Street és a City of London karöltve a Vatikáni agymosókkal és a Washingtoni keményfiúkkal létrehozott. Néhányan azt állítják, hogy a harc az ördögi erőkkel évezredek óta tart. Évezredek óta tartja magát a mondás, hogy valaki „eladja a lelkét az ördögnek” és aztán hirtelen mesés gazdagságra tesz szert. Azonban ezt a csaló mesterséges intelligenciát könnyedén vissza lehet vezetni a FED, a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) és más pénzügyi szervezetek számítógépeihez, akik „fiat” pénzt állítanak elő a semmiből. Mindenesetre a valóság győzedelmeskedni fog, mivel a virtuális valóság nem tud túlélni fizikai alap nélkül. „)

***

2012. augusztusában ismét ír a Fátyolról:

Eredeti: 


(FehérVándor fordításában)


„A Fátylon túl, a földi karantén börtönrácsai mögött, egy teljesen más valóság, egy teljesen eltérő univerzum létezik. Ha felemelkedsz a földfelszíntől 8,6 mérföld (14 kilométer) magasságig kinyúló tachion-membrán fölé, belépsz a Szeretet univerzumába.

Ezen a bolygón a tapasztalat azt tanítja, hogy az élet keserű és kegyetlen tud lenni. Legtöbbünk elfogadta ezt valóságunkat alapvetően meghatározó körülményként és megtanultuk, hogy a másikban való megbízás helyett, jobb inkább nagyon óvatosnak lenni."A szeretet az amivel születünk, a félelmet útközben tanuljuk meg".
Ez az előítélet az alapja a háttérhatalom működésének. Ez tartja egyben az ő valóságukat, minket pedig rabszolgaként hozzáköt. De ugyanakkor van nekünk egy Lelkünk, mely az ötödik dimenzióban létezik, és közvetlen kapcsolatban áll a Fátyol mögötti univerzummal.

Bármikor, amikor hozzákapcsolódunk Lelkünkhöz, belépünk egy olyan valóságba, ahol a háttérhatalom már nem ér el minket a trükkjeivel és azok nem hatnak ránk. Bármikor, amikor kapcsolatba kerülünk a Fátyol mögötti univerzummal, ugyanez történik.

Tehát horizontálisan és vertikálisan is kapcsolódunk. Ez a kulcsa személyes felszabadulásunknak, és egyben kiemelt fontosságú eleme a bolygó felszabadításának. A Fátylon túl, az univerzum tele van Szeretettel. Minden atom, molekula, minden egyes szubatomi részecske Szeretettől vibrál. Minden élőlény az univerzumban - kivéve a jelenleg Földön élők többségét - Szeretettelien él. Bármit tesznek, az a Szeretet megnyilvánulása. Minden gondolatuk és érzelmük ezt fejezi ki.

És hamarosan ez a Szeretet elárasztja és felszabadítja bolygónkat.” 

***
Az 1996-os arkhón invázióval összefüggésben egy korábbi blogbejegyzésében is beszélt Cobra a Fátyolról: 

(Fordította: D. Gergő)"Az 1996-os megszállás alatt az Archónok és a Chimera egy negatív akadályt helyeztek el a Naprendszer szélén (a héliopauza a Naprendszernek az a tartománya, amelyet a napszél tölt ki). Minden élőlény a Naprendszerben lévő korláton belül, beleértve a felszíni embereket, minden Cabal frakciót, minden földalatti élőlényt (nagyon ritka kivétellel), minden titkos űrprogram személyzetét, minden plejádit, szíriuszit, andromédát, akrturuszit, drakonidát, reptiliánt, zetát és minden egyéb érző lényt, plazma implantátumokat kapott, és össze lett kötve a Chimera mesterséges intelligencia hálózattal (a Fátyol). 

Azon lények túlnyomó többségénél, akiknek volt kapcsolata a Felemelkedett Mesterekkel, ez a kapcsolat megszakadt. A spirituális minőség rengeteg emlékét kitörölték elektronikus memória feloszlatással. Sokan, akiknek szándékában állt információt terjeszteni a felszíni lakossággal, elmeprogramozás alá kerültek és sok esetben hamis információt és emlékeket ültettek beléjük. Minden csatornázó implantátumot kapott és a legtöbb csatornázási kapcsolatukat komolyan megzavarták."

***


Idén tavasszal a svájci konferencián szó volt többek között a tachyonok és a Fátyol kapcsolatáról is:

"Az első fontos energia, amely alapvető fontosságú, a tachyonok. A tachyonok az első részecskék az univerzumunkban és közvetlen kapcsolatban állnak a Forrással. Nem csak az egyensúlyért, hanem az átalakulásért is felelősek. Az egész galaxis tele van tachyonokkal, azonban a Fátyol és a különféle technológiák megakadályozzák, hogy eljussanak a bolygónkra.

Kb. 25000 évvel ezelőtt a kontrolláló erők úgy döntöttek, hogy egy fátyolt hoznak létre, amivel karantént alakítanak ki és elfoglalják a Földet. Akkor a föld egy mennyei bolygó volt, amit magukénak akartak. Erre a helyre hozták erőik jelentős részét. A skaláris korlát szabályozta, hogy ki lépjen be vagy ki. Számos lény jött a föld megmentésére és nem engedték őket elmenni. Végül az inkarnációs folyamattal tartották őket bebörtönözve."***

Pár hónappal ezelőtt a taiwani konferenciáról írta Cobra:
"Erős és koncentrált csoportunk volt. A fizikai és nem-fizikai segítőink hatékonyabbak voltak, mint eddig bármikor és történt bizonyos áttörés a nem-fizikai síkokon, ami azt mutatja, ahogy a Fátyol „hamarosan” feloszlik.

Ezen a képen látható energetikailag a Fátyol megnyílása Tajpej égboltján, ami a konferencia után néhány nappal készült:"***

Az idén nyáron az egyik interjúban is elhangzott erre vonatkozóan néhány kérdés:


"LOUISA - Cobra, beszéltél a Fátyol vékonyodásáról a legutóbbi konferenciádon és mutattál egy képet az égről, ami rózsaszín volt. Ha a Fátyol teljesen megszűnik, még több képességgel fogunk rendelkezni?


COBRA - Igen, természetesen, mert a Fátyol technológia blokkolja a magasabb szintű képességeinket. Ha a Fátyolt eltávolítják, ezek a képességek teljesen természetesek lesznek, elsősorban azok számára, akik más csillagrendszerekből érkeztek erre a bolygóra. Egyszerűen csak újra rá fogunk ébredni saját belső erőnkre. Vissza fogjuk azt kapni. […]


LOUISA - Abból, amit Max mond, az Esemény itt van a küszöbön. Egyetértesz, Cobra? A legutóbbi konferencia bejegyzésedben azt mondtad, hogy a következő fázisban vagyunk, amely fel fog gyorsulni az Eseményig. Elmagyaráznád, ez mit jelent?


COBRA - Nem mehetek részletekbe ezzel kapcsolatban, de azt elmondanám, hogy júliusban befejeződtek bizonyos fontos ciklusok és most kezdődött egy új és volt egy erős áttörés a Fátyol nem-fizikai síkjain. Nem volt teljes áttörés, de ez volt az első olyan erős indikátor, amely egy új fázist indított be, amely az Esemény pillanatában fejeződik be. Tehát alapvetően arról beszélünk, hogy repedések vannak Fátyol mátrixán. A Fátyol technológia többé nem 100%-ban "vízálló". Elkezd majd lassan szétesni és ha ez megtörténik, akkor már nagyon közel leszünk."
***


Egy másik interjúban is találkozhatunk egy másik megközelítésben:


"Lynn - Miért mondják, hogy a nap megégeti az ember bőrét? Tényleg a nap éget vagy ez valami arkhón művelet vagy valami más negatív erőé? Mi az oka?


COBRA - Alapvetően a nap kezd sokkal aktívabb lenni a Galaktikus Központi Nap aktivitása miatt és a Fátyol technológiája ezeket a részecskéket rossz céllal használja fel, hogy ún. energetikai égést hoz létre. Úgy mondanám, hogy a Fátyol technológia visszaél a természetes napkitörésekkel, a természetes naptevékenységekkel, ami a Galaktikus Központ megnövekedett aktivitásának eredménye.


Lynn - A napégés meg fog szűnni az Esemény után?
COBRA - Fokozatosan fog megszűnni, ahogy a Fátyol technológia megszűnik és a Nap sugárzása egyensúlyba kerül a Naprendszerben."


***


Amikor Untwine kérdezte Cobrát egy érdekes összefüggésre világított rá:


"Untwine: Általában nagy energetikai változást érzek amikor átlépek egy országhatárt. El tudod mondani, mi áll emögött?


Cobra: Tulajdonképpen minden országnak van egy energiamátrixa az éteri és asztrálsíkon, ami az ott élő emberek gondolatformáinak és érzelmeinek a kombinációja. Ez a Fátyolhoz kapcsolódik, ami ezt a mentális és érzelmi mátrixot változtatja és irányítja bizonyos irányba. Pl. a németeknek van egyfajta programozása, a franciáknak egy kicsit különböző és amikor átléped a francia-német határt, érezheted a különbséget."


***


2015. februárjában olvashattuk Cobra blogján a következőket:


"Az áttörési fázis azt jelenti, hogy a Fény erői már nemcsak arra fókuszálnak, hogy a Chimera csoportnak és a Cabalnak ellenálljanak, hanem egyre inkább készülnek és gyülekeznek a végső áttörés pillanatára. Az áttörés fázisa alatt a Fátyol lassan feloszlik és a karantén lassan eltűnik. 

Folyamatos műveletek zajlanak a Leleplezések kiszivárogtatására a főáramú médián keresztül magas szintű források bevonásával Indiában és Oroszországban. 

Ezek a kiszivárogtatások akkor fognak célzottan megjelenni, amikor a Chimera csoport haderők feletti hatalma jelentős mértékben csökken a fent említett országokban."


Egy apró érdekesség ezzel kapcsolatban, amit bárki leellenőrizhet: 

Ha az orosz hírcsatorna, a Russia Today (rt.com) keresőjébe beírjuk az „UFO” szót, 203 találatot jelez. Ennek közel 40 %-a (76 találat) 2015. februárjától a mai napig terjedő időszakra esik, a maradék 127 pedig a 2015. február előtti 7 éves (!) időszakra.

***

A legutóbbi, augusztusi fordításban olvasható majd a következő:


"Lynn - Cobra, a következő kérdés Yaldabaothhoz, a polip entitáshoz kapcsolódik. Azt mondtad, hogy ő egy élő lény. Rendelkezik olyan DNS-sel, amilyen a valódi polipoknak van?


COBRA - Ő nem egy fizikai síkon élő entitás és nincs szüksége DNS-re. Ő egy plazma síkon lévő energialény.


Lynn - Egy másik bolygórendszerből jött?


COBRA - Ez az entitás az Androméda galaxis egy bizonyos szektorából jött, keresztülutazott az Orionon és végül ebben a naprendszerben kötött ki.


Lynn - Yaldabaoth egyfajta vezető?


COBRA - Igen, ő egyike azon arkhónoknak, akiket bukott angyaloknak hívunk.


Lynn - Kiknek a főnöke ő? Az arkhónoké?


COBRA - Igen, az arkhónoké.


Lynn - Az arkhónok irányítják őt vagy ő csak a vezetőjük?


COBRA - Bizonyos értelemben Yaldabaoth irányítja őket, mivel ebben a naprendszerben a plazma nagy részét ő manipulálja.


Lynn - A Fátyol a földfelszín fölött kb. 14 km-re terjed ki és körbeveszi a bolygót, ebben tartózkodik a plazmapolip entitás Yaldabaoth. Mi történik most vele, ő is eltűnik lassan?


COBRA - Igen, ez a plazma entitás is.. úgy mondanám, hogy az entitás plazmateste lassan szétesik és átalakul tiszta fénnyé, ahogy a Fényerők haladnak előre.


Richard - Hogyan tudjuk mi fénymunkások és fényharcosok megvédeni magunkat azon infrahang sugárzásoktól, amelyek a TV közvetítések alkalmával vagy a mozikban érnek minket? A meditáció segít?


COBRA - Az infrahangok nagy kihívást jelentenek. Néha az egyetlen dolog, ami segít, hogy elköltözöl egy másik helyre. Ha nem tudod ezt megtenni, akkor minden, ami emeli a rezgésszintedet, segíthet. Akár az úszás is sokat segíthet, mert a víz egy természetes védőpajzs a káros, skaláris infrahang hullámok ellen."


***


A végére hagytam volna a következő tanácsokat, amelyeket Cobra adott:


"Rob - Létezik valamilyen konkrét technika a Fátyol eltávolítására? Említetted, hogy úgymond elködösíti az elmét és csökkenti a koncentrációs képességet. Sokan tapasztalják ezt, főleg amikor elkezdenek a Fény projekteken dolgozni. Elveszítik a fókuszt. Van valamilyen hétköznapi konkrét gyakorlati tanácsod arra, hogy mit tehetünk ez ellen? Hogy újra fókuszálni tudjunk és véghezvihessük a Fényt támogató szándékunkat?


COBRA - Az egyik, amit tehetünk, hogy töltsünk valamennyi időt a természetben, mert a Fátyol nem olyan erős a lakóhelyektől távol. Általában ott a legsűrűbb, ahol sok ember él, tehát a mezőtechnológia koncentráltsága a nagyvárosokban a legintenzívebb. Elég sokat segíthet, ha egy kis időt töltünk a természetben. A folyó víz is nagyon hatékonyan távolítja el a Fátyol káros hatásait, de létezik sokféle sokkal fejlettebb technológia is. Ilyen pl. az ibolyasugár, amely szétszórja a negatív plazmát és persze ott vannak a meditációk, a saját kapcsolatunk a felsőbb énünkkel és a Fény behívása."


***


Megint oda lyukadunk ki, hogy meditáció… illetve hogy harmóniát teremtsünk az életünkben; tiszta víz, amely „visszavisz” minket a forráshoz és törekedjünk rá, hogy minél többet legyünk a természetben.


Ez a legtöbb amit tehetünk és ha mindenki hozzáteszi ezt az apró részét, közösen olyan hatást válthatunk ki, amellyel befolyásolhatjuk a történelem alakulását. Legyünk végre aktív részesei a változásoknak!


Mindehhez már csak egy apró mozzanat, hogy lássuk mi mindent mutat példaként a természet, amely szüntelen próbál velünk kommunikálni… és nekünk MAGyaroknak ez teljesen egyértelmű: a MAG.


Minden mag belül hordozza az életet és töri át a maghéjat… minden tojás, amely szintén egy „mag”, belülről törik meg, ha az élet vezérli és belülről töri át a héját… minden gubó, mely pillangót rejt, belülről bújik ki és szárnyal felfelé… minden anyaméhben, belül fejlődik az új élet és születéskor halad át a gátakon… minden sejtünk úgy osztódik, hogy a magja kezd kettéválni a mitózis során és úgy halad kifelé a folyamat…


Már csak az a kérdés, mi mikor kezdjük önmagunkban keresni a megoldásokat és MAGunkban keresni a válaszokat… mélyen legbelül, szívünkből élni az életet… mert bennünk van a mag, az élet, egyedül ezzel érhetjük el, hogy a burkunk, a fátylunk, a héjunk megrepedjen, eltűnjön és virágba borítsuk az életünket. Mag népe, ahogy szokták mondani… De meddig maradunk a mag népe? Vagy végre kihajtunk és virágba borítjuk a világot… összefogással, EGYségben?


Szeretet és Fény


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése